การควบคุมกำกับดูแล

เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยของเงินทุนของลูกค้า


เพื่อสนับสนุนลูกค้าที่หลากหลายทั่วโลก และเพื่อความปลอดภัยของเงินทุนของลูกค้า WorldWideMarkets จึงได้จดทะเบียนและจัดตั่งภายใต้กฎระเบียบในยุโรปและอเมริกา

สหราชอาณาจักร

WorldWideMarkets Online Trading Limited เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยุ่ในประเทศอังกฤษ และ ถูกดูแลกำกับโดย UK Financial Conduct Authority (Registration number 604779) บริษัทที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรเป็นกลยุทธ์ของเราสำหรับการรองรับลูกค้าจากทั่วโลก เนื่องจากชื่อเสียงที่ดีของการกำกับดูแลของประเทศอังกฤษ ในการป้องกันทรัพย์สินของลูกค้า

หน่วยงาน FCA มีหน้าที่ออกกฎ ทำการสืบสวน และบังคับใช้อำนาจเพื่อปกป้องผู้บริโภค และควบคุมอุตสาหกรรมการบริการทางการเงิน นอกจากนั้น FCA ยังทำหน้าที่ตรวจสอบและสร้างการป้องกันเงินของนักลงทุนที่ฝากอยู่กับบริษัทการเงินต่างๆ และคอยเฝ้าระวังให้บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม

กำกับดูแล:

โฆษณาและออกโปรโมชั่น: ตรวจสอบความชัดเจนของภาษา และเงื่อนไข ตลอดจนปฏิบัติตาม
กองทุน: ได้รับการสนับสนุน โดยสหภาพยุโรปทั่วทั่วไปรายงาน (COREP) ตาม Directives 2006/48/EC และ 2006/49/EC.
ระบบและการรายงานทางการเงิน: (FINREP) ข้อกำหนดครอบคลุมการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IAS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) เช่นการรับรองโดยสหภาพยุโรป
คุณสมบัติและในการตรวจสอบบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลควบคุมการทำงานต่างๆ
การแยกเงินของลูกค้า
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.fca.org.uk/firms

ยุโรป

Financial Instruments Directive (‘MiFID’) เป็นกฎหมายสหภาพยุโรปที่ให้กฎระเบียบสำหรับการบริการลงทุนผ่านรัฐใน 30 สมาชิกของเขตเศรษฐกิจยุโรป และ MiFID ถูกนำมาใช้อย่างสมบูรณ์ โดยการเงินดำเนินการหน่วยงานของสหราชอาณาจักร เพื่อให้ความปลอดภัยและเพิ่มความรับผิดชอบของ WWM ต่อ สำหรับลูกค้า ที่อาศัยอยู่ในประเทศกลุ่ม EEA

อเมริกา

WorldWideMarkets Ltd เปิดเพื่อรองรับลูกค้าที่อาศัยอยู่นอกสหราชอาณาจักร รวมทั้งยังมอบการซื้อขายที่รวดเร็วที่สุด และทางเลือกในการซื้อขายที่หลากหลาย WorldWideMarkets Ltd. ให้บริการแต่นักลงนุนที่มิได้อาศัยอยุ่ในประเทศอังกฤษ โดยจดทะเบียนเพิ่มเติมที่ British Virgin Islands และได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกดูแลและกำกับโดย British Virgin Islands Financial Services Commission (“BVI FSC”); License No. SIBA/L/11/0960 และถูกควบคุม โดยระบอบการปกครองกำกับดูแลหลักทรัพย์และพระราชบัญญัติธุรกิจการลงทุน 2010 (SIBA) FSC มีสอบกฎระเบียบเข้มงวด รวมทั้งตรวจสอบงบทางการเงินประจำปี ประเมินความเสี่ยงประจำปี และปฏิบัติตามรายงาน และมีการลงโทษคว่ำบาตรสำหรับบริษัทที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของ FSC ได้ นอกจากนี้ตามกฎของ BVI FSC WorldWideMarkets ต้องมีประกันเงินงถึง USD 1, 000, 000 ตามข้อกำหนดของ BVI FSC ระบุว่าสินทรัพย์ของลูกค้าจะต้องถูกแยกอย่างเหมาะสม

WorldWideMarkets ได้รับใบอนุญาตกับ FSC ภายใต้หัวข้อดังนี้

ประเภทที่ 1 – การจัดการลงทุน
หมวดหมู่ย่อย-A – การจัดการเป็นตัวแทนและ
หมวดหมู่ย่อย B – การจัดการเป็นอาจารย์
WorldWideMarkets เป็นเพียงหนึ่งในสี่ บริษัท ที่จะมีใบอนุญาตสำหรับการรับมือในการลงทุน นี่คือใบอนุญาตสูงสุดและการควบคุมมากที่สุดที่มีอยู่ในกรอบการกำกับดูแลโดย FSC