กระบวนการการส่งคำสั่งเทรด

การจัดการความเสี่ยงสำหรับมูลค่าการซื้อขายที่แตกต่างกัน


ระบบการจัดการความเสี่ยงของเรารองรับการเทรดสำหรับทุกมูลค่าการซื้อขายโดยอัตโนมัติและไม่มีการแทรกแซงจากโบรกเกอร์

WWM ไม่ได้เจาะจงการเทรดของบัญชีใดบัญชีหนึ่งแต่วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับออร์เดอร์ทั้งสถานะซื้อและขาย และทุกค่าเงิน

ระบบการจัดการความเสี่ยงอัตโนมัติทำให้ WWM สามารถสร้างระบบดูแลการเทรดที่มีประสิทธิภาพได้ กระบวนการดังกล่าวทำให้ทุกออร์เดอร์ที่มีมูลค่าการซื้อขายแตกต่างกันได้รับการดูแลเท่าเทียมกัน เนื่องจากความเสี่ยงที่นำคำนึงถึงคือความเสี่ยงที่เป็นระบบไม่ใช่ความเสี่ยงของบัญชีซื้อขายแต่ละบัญชี

ยกตัวอย่างเช่น มูลค่าออร์เดอร์ซื้อของ EUR/USD ทั้งหมดอยู่ที่ $90M และมูลค่าออร์เดอร์ขายอยู่ที่ $80M ณ เวลาปัจจุบัน ยอดออร์เดอร์สุทธิคือซื้อ EUR/USD $10M

WWM มีรายได้จากส่วนต่างระหว่างราคา bid กับ ask