นโยบายการซื้อขาย


ข่าวและการซื้อขายช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

ในขณะที่ WWM มุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับการดำเนินการที่ดีที่สุด มีความเป็นไปได้ที่ความผันผวนของตลาดจะส่งผลในการเลื่อนหลุดของคำสั่งซื้อที่ตลาดคำสั่งซื้อที่ค้างอยู่และระดับเรียกหลักประกัน ความผันผวนของตลาดอาจเป็นผลกระทบจากปัจจัยหลายประการรวมถึง; เผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจและนโยบายธนาคารกลาง ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการสั่งซื้อระหว่างธนาคารขนาดใหญ่

ความผันผวนของตลาดอาจทำให้เกิดช่องว่างในราคาที่สามารถจะมีขนาดเล็กขนาด 1 หรือ 2 จุดหรือมากเป็น 100 จุดหรือมากกว่านั้น ช่องว่างราคาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาที่มักจะเกิดหากมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ นอกจากนั้นยังสามารถเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่คาดคิดและในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ WWM ไม่รับประกันที่คำสั่งซื้อขายจะถูกดำเนินการได้ตามที่ระบุ ในกรณีที่เกิดช่องว่างของราคา stop/loss และหลักประกันขั้นต่ำจะดำเนินการที่ราคาแรกหลังจากเกิดช่องว่าง โปรดทราบ limit และ entry limit จะถูกดำเนินการที่ราคาที่ถูกกำหนดไว้ เราปฎิบัติตามนโยบายมาตรฐานของธนาคาร

คุณลักษณะของ WWM ถูกออกแบบให้คืนหลักประกันที่ใช้กลับสู่บัญชีของลูกค้าหลังจากปิดการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ มีช่องว่างราคา เป็นไปได้ว่าเงินทุนของคุณอาจะติดลบ

มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ค้าที่ถือตำแหน่งในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อทำความเข้าใจความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สำหรับผู้ที่รู้สึกว่า ความเสี่ยงนี้ไม่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของพวกเขา เราแนะนำให้ปิดตำแหน่งลงก่อนเหตุการณ์เหล่านี้ทั้งหมด


ข้อตกลงการใช้บริการโทรศัพท์มือถือ

WorldWideMarkets’ (“WWM” หรือบริษัท) ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ให้บริการมือถือ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าใช้งานส่งคำสั่งซื้อขายของคุณ ทั้งผ่านเทรดดิ้งแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ คุณยอมรับเงื่อนไขการบริการบนมือถือเหล่านี้ นอกจากนั้นคุณยอมรับเงื่อนไขต่างๆที่กำหนดโดย WWM อีกด้วย

ในการเริ่มต้นที่จะใช้บริการมือถือ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขบริการมือถือและ เงื่อนไขอื่นของบริการมือถือรวมทั้งกฎระเบียบนั้นๆ

1. การใช้
คุณตกลงว่า คุณจะไม่ใช้บริการมือถือในลักษณะใดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมาย และจะปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบใด ๆ ที่กำหนดไว้ คุณจะสามารถเปิดและปิดการซื้อขายในบัญชีของคุณ และดูข้อมูลบัญชีของคุณผ่านการใช้บริการมือถือ คุณอนุญาต WWM เพื่อยอมรับและกระทำตามคำสั่งของคุณผ่านการส่งคำสั่งผ่านอุปกรณ์มือถือ

คุณจะไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายต่อบริการและโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ของ บริษัท ที่เกี่ยวข้องหรืออุปกรณ์ของผู้ให้บริการของบุคคลที่สาม คุณจะไม่ได้พยายามที่จะเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า WWM อื่น ๆ หรือพยายามฝ่าฝืนมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริการโทรศัพท์มือถือ ‘ คุณตกลงที่จะชดเชย WWM ในส่วนของความเสียหายใด ๆ ได้รับความเดือดร้อนโดย บริษัท หรือการสูญเสียของ WWM ที่เกิดจากการเรียกร้องใด ๆ ที่ทำโดยบุคคลที่สามที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการโทรศัพท์มือถือ คุณจะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีไวรัสคอมพิวเตอร์เวิร์มหรือรายการที่คล้ายกันจะนำเข้าสู่บริการโทรศัพท์มือถือ, ซอฟแวร์ของ บริษัท ฯ หรือซอฟต์แวร์ของผู้ให้บริการของบุคคลที่สาม

2. คำแนะนำ
คุณรับรอง และรับประกันว่า คุณต้องรับผิดชอบการแนะนำใดๆ โดยคุณผ่านอุปกรณ์มือถือและเกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ คำสั่งดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง คุณจะยังรับผิดชอบสำหรับคำแนะนำที่ได้รับโดย WWM รวมทั้งโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวเอง

3. หมายเลขบัญชีและรหัสผ่าน
คุณรับทราบ และยอมรับว่า คุณจะรับผิดชอบการรักษาหมายเลขบัญชีและรหัสผ่านของคุณเป็นความลับ นอกจากนี้ คุณจะต้องรับผิดชอบในการป้องกันการใช้งานของหมายเลขบัญชีและรหัสผ่านของคุณ

4. บริการจากบุคคลที่สาม
คุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สามในกรณีที่คุณใช้บริการมือถือที่ขึ้นกับโดยบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม คุณจะยังคงมีพาระผูกไว้โดยเงื่อนไขบริการถือเป็นที่เกี่ยวข้อง และในกรณีความขัดแย้งระหว่างข้อตกลงของบุคคลที่สามกับเงื่อนไขของ WWM เงื่อนไขของ WWM ครวถูกบังคับใช้ ไม่ใช่ของบุคคลที่สาม

แพลตฟอร์มเทรดมือถืออาจประกอบด้วยลิงค์ไปเว็บไซต์และบริการอื่นจากเจ้าของแอพลิเคชันนั้นๆ WWM ไม่มีการควบคุมลิงค์ต่างๆที่เกิดขึ้น และ WWM ไม่รับผิดชอบ หรือไม่ รับรองเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์หรือบริการเหล่านั้น WWM ได้ไม่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือบริการดังกล่าว

คุณตกลงที่จะชดเชย WWM ความเสียหายที่รับความเดือดร้อนเกิดจากการเรียกร้องใด ๆ โดยบุคคลสามที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการมือถือของคุณ

5. ทรัพย์สินทางปัญญา
คุณยอมรับว่าผลประโยชน์ของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการโทรศัพท์มือถือจะยังคงอยู่ภายใต้การครอบครองของ WWM และจะไม่ได้ที่ถ่ายทอดให้กับคุณ ท่านจะต้องใช้ความพยายามที่เหมาะสมเพื่อรักษาและปกป้องสิทธิบัตรความลับทางการค้าลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่น ๆ ของ WWM เนื้อหาของบริการโทรศัพท์มือถือและซอฟต์แวร์ใด ๆจาก WWM อาจไม่สามารถคัดลอกหรือนำไปประกาศในสาธารณะหรือนำไปใช้ในลักษณะอื่นใดยกเว้นสำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณเองที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก บริษัท ฯ .

6. ฟังก์ชัน
แพลตฟอร์มเทรดมือถืออาจมีข้อจำกัดมากกว่าแพลตฟอร์มเทรดออนไลน์ คำศัพท์ที่ใช้ในระบบการซื้อขายโทรศัพท์มือถือของบริษัทอาจแตกต่างจากที่ใช้บนออนไลน์เทรดดิ้งแพลตฟอร์ม

7. ข้อ จำกัด / ข้อจำกัดความรับผิด
บริการทางโทรศัพท์มือถือของ WWM ถือว่าความเสี่ยงในการใช้งานนั้นอยู่กับลูกค้า ไม่ว่าบริการนั้นจะถูกมอบให้ลูกค้าโดยใครก็ตามต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่พนักงานตัวแทน บุคคลที่สามที่ให้บริการ บริษัทในเครือผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ผลิตอื่น ๆ ที่ให้ข้อมูลข้อมูลบริการหรือซอฟต์แวร์ (รวมเรียกว่า “พวกเขา” หรือ “พวกเขา”) เขาเหล่านี้ไม่รับรองหรือรับประกัน ว่าบริการจะไม่หยุดชะงักลงกระทันหันหรือไม่มีข้อผิดพลาด แม้กระทั้งการรับประกันของการซื้อขาย การตรงต่อเวลาของการดำเนินการ การจัดการข้อมูลต่างๆ ไม่ว่ากรณีใด ๆ คุณจะต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นผลทางตรงหรือทางอ้อมโดยบังเอิญหรือความเสียหายใดๆที่เกิด ข้อบกพร่องหรือการใช้บริการที่มีให้โดย WWM (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการสูญเสียผลกำไรขาดทุนทางการค้าหรือความเสียหายที่เกิดจากการ การสูญเสียบริการโทรศัพท์มือถือในความไม่สะดวกหรือความล่าช้า) แม้ว่าพวกเขาได้รับทราบถึงโอกาสที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว

8. รับทราบความเสี่ยง
คุณรับทราบ และยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายผ่านทางบริการมือถือของ WWM ตามที่กฎหมายระบุ WWM จะไม่รับผิดใด ๆ ที่เกิดจากความสูญเสียที่คุณได้รับผ่านการใช้บริการมือถือของ WWM คุณรับทราบ และยอมรับว่า แฟ้มใด ๆ ที่คุณดาวน์โหลดอาจมีไวรัส เวิร์ม หรือรายการที่คล้ายกัน และว่า WWM จะไม่รับผิดชอบใดความเสียหายกับอุปกรณ์มือถือของคุณ

9. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการให้บริการบนโทรศัพท์มือถือ
WWM สงวนสิทธิ์ในการทบทวนข้อกำหนดบริการมือถือได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า แจ้งการแก้ไขใด ๆ ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของข้อตกลงของลูกค้าให้

10. การสิ้นสุดการให้บริการ
WWM มีสิทธิที่จะระงับ หรือยุติบริการโทรศัพท์มือถือให้คุณถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขบริการมือถือหรือข้อตกลงของลูกค้า WWM อาจยังยุติบริการมือถือด้วยเหตุผลใด ๆ โดยเราจะแจ้งคุณพร้อมเหตุผลที่เหมาะสม

คุณอาจหยุดการใช้ประโยชน์จากบริการมือถือของ WWM โดยการแจ้งบริษัท การแจ้งเตือนจะไม่เป็นผลจนกว่าบริษัทได้รับแจ้งดังกล่าว

11. การเป็นโมฆะ
ในกรณีที่คนใดคนหนึ่งหรือเพิ่มเติมบทบัญญัติของข้อตกลงการบริการมือถือจะ ถือว่าผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ เงื่อนไขบริการมือถือ และการบังคับใช้บทบัญญัติที่เหลืออยู่จะไม่ได้ผล

12. กฎหมายและการบังคับใช้
เงื่อนไขบริการมือถือจะถูกตีความตามกฎหมาย ของหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ข้อ พิพาททั้งหมดรวมทั้ง การเรียกร้อง การดำเนินการ หรือดำเนินคดีที่เกิดขึ้นโดยตรง ทาง อ้อม จะถูกพิจารณาในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

13. ส่วนหัวข้อ
หัวข้อมาตราในข้อกำหนดบริการมือถือจะถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อความสะดวกของการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ได้มีเจตนาที่จะ จำกัด การบังคับใช้หรือส่งผลกระทบต่อความหมายใด ๆ ของข้อตกลงอื่น

14. ควบคุมภาษา
ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างบริการมือถือข้อตกลงเหล่านี้และข้อตกลงของลูกค้าที่เงื่อนไขของข้อตกลงของลูกค้าที่จะเหนือกว่า ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมือถือข้อตกลงเหล่านี้ได้รับการแปลเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษฉบับภาษาอังกฤษของข้อตกลงการใช้บริการมือถือจะเหนือกว่า