ฝากผ่านบัตรเครดิต เดบิต

FAST, SAFE AND SECURE. DEPOSIT INSTANTLY INTO YOUR TRADING ACCOUNTระยะเวลาการฝาก: ทันทีหลังการอนุมัติ
ค่าธรรมเนียม: ไม่มี
ประเภทบัตร: บัตรมาสเตอร์การ์ด วีซ่า
กำหนดการถอน: 30 วัน
ข้อกำหนด: ไม่เกิน $25,000 USD (ในช่วงระยะเวลา 30 วัน)
ธุรกรรมไม่เกิน 4 ครั้ง ต่อ อีเมล์ ต่อ ชื่อ หรือ ที่อยู่ต่อ 30 วัน (ตัดผ่านบัตรได้ไม่เกิน 4 ครั้งต่อเดือน)
จำนวนการทำธุรกรรมขั้นต่ำ: $50.00 USD
ยอดการทำธุรกรรมสูงสุด: $9,000.00 USD

WWM สงวนสิทธิ์ในการสำเนาบัตรเครดิต / เดบิตของคุณและ / หรือ หนังสือการทำธุรกรรมเครดิต/ เดบิต เพื่อความปลอดภัย WWM ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินฝากผ่านบัตรเครดิต / เดบิตกลับไปยังต้นทางตามที่เห็นสมควร โดยไม่คำนึงถึงช่องทางการฝาก โดยเงินที่ฝากเข้ามาจะต้องมาจากผู้ฝากที่มีชื่ออยู่ในบัญชีของเราเท่านั้น

*หากการเรียกชำระบนบัตรเครดิตของคุณปรากฏเป็น AW-WorldWideMarketsLtd.18882551137 โปรดติดต่อ Allied Wallet พันธมิตรสำหรับสอบถามข้อมูลการเรียกเก็บเงินที่ + 1-888-255-1137 หรือกรุณาติดต่อ WorldWideMarkets โดยตรงเพื่อสอบถามข้อมูลการเรียกเก็บเงินอื่น ๆ ทั้งหมด

การถอนหลักประกัน:
WorldWideMarkets ไม่รับผิดชอบสำหรับการเรียกหลักประกันเพิ่มอันเนื่องมาจากคำขอถอนเงินของลูกค้า หากถอนทั้งหมด ตำแหน่งซื้อขายที่เปิดอยู่ทั้งหมดจะถูกปิดในราคาตลาดปัจจุบัน WorldWideMarkets ไม่อาจทำการให้การชำระเงินให้แก่บุคคลที่สาม กรณีถอนเราจะโอนไปยังซื่อคุณเท่านั้น
*** คำขอถอนทั้งหมดจะถูกประมวลผลภายใน 2 วันทำการหลังจากได้รับของแบบฟอร์มการถอนเงิน ***