ในการซื้อขายแบบราคาปัจจุบันของ Forex ณ เวลา 5 pm เวลา EST นับเป็นการสิ้นสุดการซื้อขายในวันนั้นๆ สำหรับทุกค่าเงิน เมื่อหมดวันนั้นๆ ทุกการซื้อขายและการกำหนดส่งมอบจะถูกเลื่อนให้หมดอายุในวันถัดไป ซึ่งเรียกว่า rolled over

Rollover เกี่ยวข้องกับการสลับเปลี่ยนสัญญาการซื้อขายที่จะหมดอายุเป็นอันใหม่ซึ่งหมดอายุในวันถัดไป ทาง WWM จะทำการ Rollover ทุกการซื้อขายเมื่อสิ้นสุดการซื้อขายในวันนั้นๆ ผลต่างจากอัตราดอกเบี้ยจะถูกเพิ่มหรือหักจากบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ

percentage

อัตราดอกเบี้ย

หากอัตราดอกเบี้ยของค่าเงินที่คุญซื้อนั้นสูงกว่าค่าเงินที่คุณขายคุณจะได้รับอัตราดอกเบี้ย (positive roll) และกลับกันหากอัตราดอกเบี้ยของค่าเงินที่คุณขายสูงกว่าที่คุณซื้อ คุณก็จะต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยหรือ negative roll

การคำนวนอัตรดอกเบี้ยจะคิดทุกคำสั่งซื้อขายที่เกิดขึ้นก่อนเวลา 5pm EST และยังไม่ปิดลงเหมือเวลาดังกล่าวมาถึง

หากคุณถือสัญญาข้ามคืนในวันพุธ ระบบจะคิด 3-Day rollover เนื่องจาก ระบบ จะคิดของสุดสัปดาห์ด้วย (weekend period) และนอกจากนั้นหากมีวันหยุดพิเศษก็จะคิดในลักษณะเช่นเดียวกันนี้

calculator

อัตราดอกเบี้ยถูกคำนวนดังนี้

(จำนวนสัญญาซื้อขายในสกุลเงินต้นbase currency)
x (จำนวนวันที่นำมาคิดดอกเบี้ย)
x (อัตราดอกเบี้ย)
/360 วัน (สำหรับ GBP 365 วัน)
= ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

**ข้อควรทราบ อัตราดอกเบี้ยจะถูกคำนวนให้อยู่ในรูปของ US Dollars โดยอัตโนมัติ**

***ข้อควรทราบ สำหรับ Canada การคิดออัตราดอกเบี้ย3วันจะคิดในวันพฤ***