Forex นั้นเป็นคำย่อมากจาก Foreign Exchange ซึ่งหมายถึงการซื้อหรือขายสกุลเงินต่างๆเพื่อแลกกับเงินสกุลอื่น ฟอเร็กซ์นั้นซื้อขายเป็นคู่สกุลเงิน (Base Currency) / (Counter Currency) เช่น GBP/USD คู่สกุลเงินแสดงเป็นอัตราส่วนที่บอกผู้ซื้อหรือผู้ขายว่าต้องใช้ Counter Currency เท่าไรในการแลกให้ได้มาซึ่ง หนึ่งBase Currency จะต้องซื้อเครื่องเดียวของสกุลนี้ ตัวอย่างเช่น GBP/USD อาจซื้อขายที่ราคา 1.3002/1.3006 บ่งชี้ว่า จะใช้ 1.3006 ดอลลาร์ เพื่อซื้อ 1.00 GBP (ปอนด์) ในทางตรงกันข้าม การขาย GBP หนึ่งหน่วยจะทำให้คุณได้รับ 1.3002 ดอลลาร์

ส่วนประกอบที่สำคัญในการทำความเข้าใจ ตัวอย่างของ BID และ ASK ซึ่ง BID เป็นราคาที่ผู้ซื้อยินดีที่จะซื้อในขณะที่ ASK เป็นราคาที่ผู้ขายยินดีจะขายให้แก่ใครก็ตามที่ต้องการซื้อ ยกตัวอย่าง GBP / USD ในการแสดงราคาแบบ BID / ASK เมื่อผู้ลงทุนการต้องการที่จะเปิดตำแหน่งซื้อ (Buy) หรือ “Long” ผู้ลงทุนจะได้ในราคา ASK และตรงกันข้ามคุณต้องการการเปิดตำแหน่งขาย (Sell) หรือ “Short” ผู้ลงทุนจะได้ในราคา BID โดยสำหรับ GBP / USD กับราคาตลาดปัจจุบันของ 1.3002 / 1.3006 หากคุณทำการซื้อหรือ Buy คุณจะได้ที่ราคา ASK หรือ 1.3006 และหากคุณขายหรือ Sell คุณจะได้ที่ราคา BID หรือ 1.3002

ตอนนี้คุณมีความเข้าใจพื้นฐานของ Forex และการกำหนดราคาในตลาดแล้ว องค์ประกอบสำคัญต่อไปคือแนวคิดของการใช้ประโยชน์จาก Leverage หมายถึงการที่ผู้ลงทุนเข้าไปซื้อขายตำแหน่งที่มีมูลค่าสูงได้โดยใช้เงินหลักประกันเพียงบางส่วนโดยไม่จำเป็นต้องใช้หลักประกันทั้งหมด โดยส่วนที่เหลือของเงินทุนนั้นโบรคเกอร์จะทำหน้าที่สำรองจ่ายให้แทนคุณ การใช้ leveraged ในการซื้อขายทำให้ผู้ลงทุนสร้างผลกำไรก้อนโตหรือขาดทุนได้ไม่จำเป็นต้องใช้เงินเท่ากับมุลค่าสัญญาที่ซื้อขาย รูปแบบของการซื้อขาย Forex นี้จะยังเรียกว่าการซื้อหรือขายในระบบหลักประกันขั้นต้น ซึ่งนักลงทุนจำเป็นต้องฝากหลักประกันของคุณก่อนทำการซื้อขาย

หลักประกันจะถูกนำเสนอในจำนวนของการกำหนดค่ามาตรฐาน 400/1, 200/1, 50/1 ลองดูตัวอย่างที่ 400/1 หมายความ ว่า ผู้ลงทุนจะต้องมีหลักประกันจำนวน 1/400 ต่อจำนวนรวมของตำแหน่งที่คุณซื้อขายกับโบรกเกอร์ ถ้านักลงทุน “ซื้อ” 10,000 หน่วยของ GBP/USD ที่ 1.3002/1.3006 ซึ่งก็หมายความว่าราคา จะเท่ากับ USD 13,006 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคุณได้ใช้ เลเวอเรจที่ 400 ต่อ 1 ทำใหผู้ลงทุนต้องใช้หลักประกันในการเริ่มต้นซื้อขายให้เพียง $ 32.515 (1/400 ของ 13,006 ดอลลาร์สหรัฐ) ในอีกแง่หนึ่ง 1/400 คือ 0.0025 ในกรณีนี้ 0.0025 x 13,006 = 32.515 USD ซึ่งคือจำนวนหลักประกันขั้นต้นที่ผู้ลงทุนต้องมี

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักประกันนั้นสำคัญไม่เพียงการซื้อขายเท่านั้นแต่ยังสำคัญต่อการบริหารจัดการบัญชีของคุณในภาพรวมด้วย การทราบว่าต้องใช้หลักประกันเท่าไรในการซื้อขายเกี่ยวข้องกับ “Available Margin” โดย “Available Margin” คือจำนวนหลักประกันที่คุณมีเหลืออยู่และยังสามารถใช้ได้ เมื่อใดก็ตามที่คุณทำการซื้อขาย หลักประกันของคุณจะลดลง จนกว่าคุณจะปิดการซื้อขายนั้น โดยหลังการส่งคำสั่งซื้อขาย “Available Margin” ส่วนหนึ่งจะถูกเปลี่ยนเป็น ‘Used Margin’ ซึ่งการซื้อขายมากขึ้นจะทำให้ “Available Margin” ลดน้อยลง

อีกหนึ่งแนวคิดที่ต้องทราบสำหรับการถือครองการซื้อขายคือค่าพรีเมียม ค่าพรีเมียมคือค่าอัตราดอกเบี้ยที่คุณอาจจะต้องจ่ายหรือได้รับจากการถือครองตำแหน่งการซื้อขายข้ามคืน การ Roll-over หมายถึงการเลื่อนสัญญาการซื้อขายเมื่อหมดวันทำการ (การปิดและเปิดการซื้อขายใหม่ขึ้นในวันถัดไปซึ่งมีรายละเอียดคงเดิม) การเลื่อน (Roll) จะเกิดขึ้นเวลา 5:00 pm เวลา New York (หรือเกิดขึ้นเมื่อตลาดปิดลง) เมื่อการเลื่อนเกิดขึ้น คุณจะได้รับหรือจ่ายอัตราดอกเบี้ยซึ่งเกิดขึ้นจากการซื้อขายของคุณที่เปิดค้างอยู่ข้ามวัน ค่าดอกเบี้ยดังกล่าวจะถูกคำนวนจากการแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยของเงิน Base Currency ต่อ Counter Currency สำหรับการซื้อ หรือ “Long” อัตราดอกเบี้ยจะคิดโดยการนำดอกเบี้ยของ Counter Currency มาลบกับดอกเบี้ยของ Base Currency ถ้าหากตัวเลขออกมาเป็นบวก คุณจะได้รับอัตราดอกเบี้ย ถ้าคำนวนออกมาแล้วติดลบ คุณจะเป็นผู้จ่ายอัตราดอกเบี้ย สำหรับการขายหรือ “Sell” จะคิดในทางตรงกันข้าม คือ ให้นำอัตราดอกเบี้ยของ Base Currency มาลบด้วยอัตราดอกเบี้ยของ Counter currency ซึ่งถ้าเป็นบวกคุณจะได้รับค่าดอกเบี้ยและในทางตรวกันข้ามคุณต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยหากคำนวนแล้วมีค่าติดลบ

สุดท้ายนี้ สิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อผู้ลงทุนคือการที่คุณสามารถคำนวนหรือตรวจสอบว่าการซื้อขายมีผลกำไรหรือไม่ การคำนวนนี้เรียกว่าการคำนวณ กำไร & ขาดทุนหรือที่เรียกโดยย่อว่า P/L ซึ่งการคำนวณ P/L คือการหาส่วนต่างระหว่างราคาของตำแหน่งเมื่อคุณเปิดและราคาตำแหน่งเมื่อปิด (ซื้อและขายไปเท่าไร) ตัวอย่างเช่น หากคุณทำการขาย “short” จำนวน 10,000 USD/JPY ที่ราคา 118.96 (JPY 10,000 * 118.96) = 1.189.600 เยน สมมติว่า ในวันต่อมาคุณปิดตำแหน่งนี้ที่ราคา 118.93 เยน (JPY 10,000 * 118.93) = 189.300 เยน P/L ของคุณคือความแตกต่างระหว่างราคาที่คุณเปิดและปิด (189.600 – 189.300) = 300 เยน ในกรณีนี้ขอแสดงความยินดี คุณทำกำไรได้ 300 เยน เพื่อหากำไรที่แท้จริงคุณต้องแปลง 300 เยนให้เป็น ดอลลาร์ ซึ่งจะเท่ากับ (300 เยน / (118.96 JPY ซึ่งเท่ากับหนึ่ง USD)) = 2.52 USD ดังนั้น การซื้อขายของคุณให้ผลกำไรรวม 2.52 ดอลลาร์ (จาก 300 เยนแปลงเป็น2.52 ดอลลาร์)

ซื้อขายกับผู้ให้บริการชั้นนำ

WORLDWIDEMARKETS ภูมิใจที่ได้นำเสนอการบริการแก่นักลงทุนทั่วไปและลูกค้าสถาบัน เรามีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับเชื่อถือของผู้ให้บริการ FOREX ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในการให้บริการซื้อขาย FOREX

การซื้อขายคู่สกุลเงินกว่า 40 คู่ และเก็งกำไรในอัตราแลกเปลี่ยนจากประเทศที่เป็นนิยมมากที่สุดในโลก ลูกค้าของเราได้รับประโยชน์จากระบบการซื้อขายระดับพรีเมียมของเรา บริการ มืออาชีพและ กราฟต่างๆ WorldWideMarkets ได้จัดตั้งและถูกดูแลโดยกฎระเบียบในยุโรปและอเมริกา WWM ถูกควบคุม โดย FCA และแยกเงินทุนของลูกค้าเพื่อความปลอดภัยและการให้บริการระดับสูงสุด

 

พร้อมที่จะทดลองตลาดซื้อขายหรือยัง?

เริ่มต้นด้วยบัญชีทดลองพร้อมจำนวนเงินทดลอง $10,000 ให้คุณมีประสบการณ์ในตลาดก่อนการซื้อขายจริง

เริ่มต้นเรียนรู้