คำศัพท์ต่างๆ

A

สรุปบัญชีซื้อขาย
รายงานสถานะต่างๆในบัญชีของคุณ รวมทั้งตำแหน่งซื้อขายต่างๆ รายงานจะแสดงยอดเงินสดของคุณในบัญชีพร้อมทั้งจำนวนหลักประกันที่เหลืออยู่สำหรับการซื้อขาย

Ask (ราคาเสนอขาย)
ราคาที่คุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ หรือเรียกว่าเป็นราคาเสนอ (เช่นหากคุณต้องการซื้อทอง คุณจะได้ที่ราคา ASK นี้)

B

Base Currency (สกุลเงินหลัก)
สำหรับ forex สกุลเงินที่เป็นสกุลเงินแรกในคู่ ตัวอย่างเช่น EURUSD ในกรณีนี้ยูโรเป็นสกุลเงินฐาน (Base Currency) และ USD เป็นสกุลเงินตัวแปร (variable currency)

Basis point (หน่วยพื้นฐาน)
หนึ่ง Basis point จะเท่ากับ 0.01 เปอร์เซ็นต์ตัวอย่างเช่น การตัดอัตราดอกเบี้ย 100 Basis poin จะเท่ากับ 1%

Bear (หมี)
ความเชื่อมั่นว่าตลาดจะลดลง (ตลาดขาลงหรือแนวโน้มลง)

Bid (ราคาเสนอรับซื้อ)
ราคาที่คุณสามารถขายตราสารที่ระบุ (หากคุณต้องการขายทอง คุณจะขายได้ที่ราคา Bid)

Bull
ความเชื่อมั่นว่าตลาดจะเพิ่มขึ้น (ตลาดขาขึ้นหรือแนวโน้มขึ้น)

C

Cable (เคเบิล)
คำเรียกอธิบายอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง ปอนด์อังกฤษ ดอลลาร์สหรัฐ (UK British Pound vs the US Dollar.)

Cash (spot price) (ค่าเงิน หรือ ราคาปัจจุบัน)
ราคาปัจจุบัน ซึ่งแสดงราคาปัจจุบันของสินทรัพย์ใดๆที่พร้อมจะส่งมอบ สำหรับสกุลเงินต่างๆ การชำระเงินหรือการส่งมอบจะเกิดขึ้นในสองวันต่อมา

Cash Balance (ดุลเงินสด)
มูลค่าปัจจุบันของเงินทุนในบัญชีของคุณ

CFD
ย่อมาจาก Contract For Difference แทนที่จะทำการซื้อและเป็นเจ้าของสินทรัพย์ใดๆทางกายภาพ คุณสามารถทำการซื้อขายและเกงกำไรบนราคาที่เปลี่ยนแปลงไปของสินทรัพย์นั้นๆ โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของหุ้นทางกายภาพใด ๆ

Closed positions (การซื้อขายที่ถูกปิด)
ตำแหน่งที่เคยเปิดซื้อขายอยู่ แต่ตอนนี้ไม่ได้เปิดตำแหน่งแล้ว ซึ่งการปิดนั้นทำได้โดยการเปิดสัญญาซื้อขายอื่นในทิศทางตรงกันข้ามกับศัญญานั้นๆ

Closing price (ราคาปิด)
ราคาที่ทำการปิดการซื้อขายส่งผลให้เกิดกำไรหรือขาดทุน

ค่าธรรมเนียม
ค่าการซื้อขายหรือค่าบริการที่คงที่และเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการส่งคำสั่งซื้อขาย

Commodities (สินค้าโภคภัณฑ์)
การซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสารทางกายภาพที่เกิดขึ้นจริงเช่นน้ำมันธัญพืชและโลหะ ซึ่งสินค้าเหล่านี้สามารถทำการซื้อหรือขายได้

Contract size (จำนวนสัญญา)
สำหรับการซื้อขาย Fx Contract size จะหมายถึงค่าปริมานของการค้าที่คุณซื้อขาย สำหรับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์(Commodities) การซื้อขายขนาดสัญญาเป็นหน่วย P + L สำหรับการเคลื่อนไหวแบบจุด

Cross rates (อัตราอ้างอิง)
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างสองสกุลเงิน โดยที่คู่ที่ถูกอ้างไม่ได้เป็นสกุลเงินหลักในประเทศที่มีอัตราแลกเปลี่ยนที่ยกมา

D

Dividend (เงินปันผล)
ส่วนหนึ่งของผลกำไรที่บริษัทแจกจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ดัชนีบางอย่างจะปรับบางส่วนลงหลังเกิดจากการจ่ายเงินปันผล ถ้าคุณมีตำแหน่งซื้อคุณจะได้รับเงินปันผลแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณถือตำแหน่งขายอยู่คุณจะต้องจ่ายเงินปันผล (ดูตัวอย่างเงินปันผล … .)

F

Fill (การส่งคำสั่งซื้อขาย)
การส่งคำสั่งซื้อขายใดๆก็ตาม

ต้นทุนทางการเงิน
สำหรับ CFD หากคุณถือตำแหน่งข้ามคืน โดยทั่วคุณจะต้องจ่าย หรือได้รับเงินตามว่าคุณมีถือตำแหน่ง Buy หรือ Short จำนวนเงินที่จะได้รับหรือถูกหักจะขึ้นอยู่กับค่าของตำแหน่งที่จัดขึ้นและอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้อง สำหรับ Forex ยอดเงินที่จะได้รับหรือถูกหักจะขึ้นอยู่ค่าอัตราดอกเบี้ยระหว่างกคู่สกุลเงินนั้นๆ

G

Gap (ช่องว่าง)
ช่องว่างหรือ gapping ถูกนำมาใช้เพื่ออธิบายถึงสถานการณ์ในตลาดที่ราคามีการเคลื่อนไหวมากกว่าปกติ ซึ่งทำให้เกิดช่องว่างของราคา ซึ่งอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาของความผันผวนของตลาดหรือเมื่อตลาดพึ่งเปิดใหม่อีกครั้ง

GTC (Good till cancelled)
คำสั่งการซื้อขายค้าที่จะยังคงใช้งานจนกว่าจะบรรลุ หรือถูกยกเลิก (หากส่งคำสั่งซื้อไว้ที่ราคานั้นๆ คำสั่งนั้นจะไม่ปิดลงเองจนกว่าราคาจะวิ่งมาที่จุดนั้นหรือคุณทำการปิดด้วยตัวคุณเอง)

H

Hedging (ป้องกันความเสี่ยง)
การซื้อขายที่ลดความเสี่ยงของการลงทุน

I

Initial margin requirement (หลักประกันขั้นต่ำ)
หลักประกันขั้นต่ำที่จำเป็นในการเปิดการซื้อขายนั้นๆ

L

Leverage (เลเวอเรจ)
เลเวอเรจ , ช่วยให้คุณสามารถทำการซื้อขายแหน่งที่มากกว่ามูลค่าของเงินในบัญชีของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณจะต้องมี 0.5% ของมูลค่าของตำแหน่งทีจะซื้อขาย นั้นหมายความว่าคุณใช้เลเวอเรจจำนวน 200 เท่าในการลงทุนนั้นๆ

LIBOR (London Interbank offered Rate)
London Interbank offered Rate คืออัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางปล่อยกู้ให้กับธนาคารอื่น ๆ

Limit order (การสั่งซื้อขายแบบกำหนด)
เป็นคำสั่งซื้อขายชนิดหนึ่งซึ่งคุณตั่งราคาที่จะซื้อหรือขายไว้ ณ จุดใดจุดหนึ่งซึ่งปัจจุบันราคายังไม่ถึงจุดนั้น

Long position (การถือครองตำแหน่งซื้อ หรือ Buy)
ทำการซื้อโดยคาดว่าตราสารนั้นๆจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคต

M

Mark-to-market
มูลค่าของตำแหน่งการซื้อขายจะปรับเปลี่ยนตามราคาของตลาด

Margin (หลักประกัน)
จำนวนเงินทุนที่จำเป็นต้องฝากไว้กับโบรกเกอร์ก่อนเริ่มการซื้อขาย โดยโบรกเกอร์จะทำการหักหลักประกันในบัญชีคุณเมื่อมีการซื้อขาย

O

One Cancels The other (OCO)
OCO เป็นประเภทของการสั่งซื้อประเภทหนึ่งซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเปิดวางสองการซื้อขายที่แยกจากกันในตลาดเดียวกัน และเมื่อราคาไปถึงจุดที่ตั่งไว้ คำสั่งหนึ่งจะทำงานและยกเลิกอีกคำสั่งหนึ่งในทันทีแบบอัตโนมัติ

Open positions (การซื้อขายที่ยังไม่ถูกปิด)
ตำแหน่งการซื้อขายปัจจุบันที่ยังไม่ได้ทำการปิดซึ่งอยู่ในบัญชีของคุณ

P

Pip
Pip หมายถึงจุดการเคลื่อนไหวของราคาที่น้อยที่สุดในอัตราแลกเปลี่ยน ตัวอย่างเช่น หากมีการเปลี่ยนแปลง GBPUSD ไป 0.0001 เท่ากับว่าเปลี่ยนแปลงไป 1 pip

R

Realized profit and loss (การรับรู้กำไรขาดทุน)
สถานะทางการเงินของคุณหลังปิดการซื้อขายต่างๆ Realized profit and loss จะแสดงความแตกต่างระหว่างกำไรหรือขาดทุนของทุกตำแหน่งที่ปิดลง

S

Short position (การถือครองตำแหน่งขาย หรือ Sell)
ทำการซื้อโดยคาดว่าตราสารนั้นๆจะมีมูลค่าลดลงในอนาคต

Slippage
ความแตกต่างระหว่างราคาที่คุณสั่งซื้อหรือขายกับราคาตลาดซึ่งอาจเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนมาก

Spread
Spread คือ ความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อ และราคาเสนอขาย (ระหว่าง Bid Ask)

Stop order
เป็นคำสั่งซื้อขายชนิดหนึ่งซึ่งคุณตั่งราคาที่จะซื้อหรือขายไว้ ณ จุดใดจุดหนึ่งซึ่งปัจจุบันราคายังไม่ถึงจุดนั้น

U

Underlying
ตัวสินค้าจริงที่ใช้เป็นตัวอ้างอิงราคาในการซื้อขาย

Unrealized profit and loss (P&L)
สถานะทางการเงินของคุณในขณะที่การซื้อขายต่างๆยังไม่ถูกปิดลง Unrealized profit and loss จะแสดงความแตกต่างระหว่างกำไรหรือขาดทุนของทุกตำแหน่งที่ยังเปิดอยู่